DGS

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Meslek Yüksek Okulları ve Açık öğretim Ön lisans programlarından mezun olan veya mezun durumda olan öğrencilerin örgün öğretim veren üniversitelerin lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından  Temmuz ayında yapılmakta olan bir sınavdır.

Sınavda uygulanan testin amacı Lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sözel ve sayısal içerikli akıl yürütme ve bilgi becerilerinin ölçülmesidir. Sınav 60 sözel, 60 sayısal olarak toplam 120 sorudan oluşmaktadır.