Eğitim Sistemimiz

Temel Liselerimizde akıllı içerikle interaktif öğrenme sistemi uygulanır. Bütün sınıflarımızda akıllı tahtalarla, dijital içerikli eğitim verilir. Dersler; öğrenci merkezli, yapılandırmacı yaklaşıma ve çoklu zekâ yaklaşımına uygun yöntem ve tekniklerle işlenir.

Sınıf düzeni ve öğretim materyallerinin hazırlığında öğrencilerin öğrenme stilleri ve zekâ alanlarının birbirinden farklı olacağı ilkesi gözetilerek hareket edilir. Yoklamalar dijital ortamda alınır ve velilerimiz anında bilgilendirilir.

 

SÜREÇ DEĞERLENDİRME

Temel Liselerimizde ölçme değerlendirme sistemi sürece dayalı olarak uygulanır. Yazılılar, performans görevleri, projeler, deneme sınavları ve konu testleri ölçme değerlendirme sisteminin temel unsurlarıdır.

Öğrencilerin her konu bitiminde konu testleri ile öğrenme durumları kontrol edilir. Sonuçlara göre gerekli takviyeler yapılır. Yazılılar ve denem sonuçları da aynı duyarlılıkla takip edilir ve öğrenciye ihtiyaç duyduğu konularda telafi dersleri yapılır.

Performans görevleri ve proje çalışmalarında da bütün süreçler ders öğretmenleri tarafından takip edilir. Öğrenciye rehberlik edilerek öğrencilerin hem derslerini çok iyi anlamaları hem de proje uygulamalarında ve deneme sınavlarında başarı göstermeleri sağlanır.

 

EĞİTİM KOÇLUĞU

Temel Liselerimizde sınıfların öğrenim-öğretim, ölçme değerlendirme, kitap okuma, etütler, devam – devamsızlık durumları, veli görüşmeleri ve veli toplantıları, sosyal faaliyetler, moral – motivasyon etkinlikleri gibi faaliyetlerinin sorumluluğu eğitim koçuna aittir.

Eğitim koçları her bir öğrencisi ile haftada en az bir defa bireysel görüşme yapar. Bütün öğrencileri ile birlikte haftada bir saat rehberlik dersi yapar.

Eğitim koçları her bir öğrenciyi bireysel olarak takip eder. Öğrenci ile ilgili olarak lise yönetimine, rehberlik servisine, diğer öğretmenlere ve veliye gerekli gördüğü hususlarda bilgilendirme yapar.

 

SOSYAL GELİŞİM

Okullarımızda sosyal etkinlikler, araştırma ve bilimsel düşünme becerilerine sahip; fakat aynı zamanda sosyal ve duygusal zekası gelişmiş bireylerin yetiştirilmesi amacıyla ders programlarına ya da sosyal etkinlikler yönetmeliğine uygun olarak yapılır.

Ana-Baba Okulu, Bahar Şenliği, Birikim Ormanı, Çanakkale Programı, Edebiyat Kulübü Programı, Kutlu Doğum Programı, Üniversite Gezileri, Münazaralar, Kariyer Günleri, Seminer Konferanslar, Eğitim Kampları, Spor Etkinlikleri, kulüp çalışmaları gibi faaliyetlerle öğrencilerimizin sosyal gelişimi sağlanır.

 

MANEVİ GELİŞİM

Temel Liselerimizde değerler eğitimi amacıyla “ahlak ve maneviyat eğitimi” misyonuna göre tasarlanmış, yeni öğretim yaklaşımlarına, güncel dile, bilimsel düşünceye, uygun olarak geliştirilmiş, tamamen özgün bir eğitim programı olan Kişilik Gelişimi Programı uygulanır.

Temel Liselerimizde sosyal hayatın değişmesi ve internetin etkisi ile insanlar arası ilişkilerde ortaya çıkan olumsuzlukları gidermek için Adabımuaşeret Eğitimi verilir. Böylece öğrencilerimizin görgü kurallarına uygun davranan saygılı ve saygın insanlar olarak yetişmesi hedeflenir.

Temel Liselerimizde Kuran-ı Kerim, Hz. Peygamberin Hayatı, Temel Dini Bilgiler dersleri seçmeli olarak verilir.

Temel Liselerimizde okuma grubu çalışmaları yapılarak öğrencilerimizin okuma alışkanlığının geliştirilmesi ve entelektüel kişiler olarak yetişmesi hedeflenir.