KPSS-B

KPSS-A grubu dışında kalan her kadro KPSS-B grubu kadrolarını oluşturmaktadır. Bu kapsamda örnek olarak, Mühendis, Memur, Psikolog, Mimar, Tekniker, Teknisyen, Veteriner, vb. tüm kadrolar KPSS-B grubu kadrolarıdır.

KPSS-B grubu sınavına; ortaöğretim mezunları, Ön lisans ve Üniversitelerin 4 yıllık fakülte ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullarının birinden mezun ya da mezun olabilecek durumda olan adaylar başvuru yapabilmektedir.