KPSS NEDİR?

KPSS NEDİR?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Kamu kurumlarında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından; orta öğretim, ön lisans ve lisans eğitimlerini tamamlamış veya tamamlamak üzere olan, kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar için yapılan çeşitli sınavların genel adıdır.

Bu sınavlar adayın mezun olduğu bölüm ve sınav sonrası yerleştirileceği (atanacağı) kadrolara göre KPSS-A, KPSS-B ve KPSS ÖĞRETMENLİK olarak 3 grup halinde yapılmaktadır.

Sınav grupları için detaylı tablo aşağıdadır.

KPSS sınavları için herhangi bir yaş sınırlaması yoktur. Ancak, kurumlar açık kadrolar için bazen yaş sınırı koyabilmektedirler.

Adayların KPSS-A ve B sınavlarına aynı anda katılabilme imkânları mevcuttur.

KPSS-A 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, kariyer meslekleri olarak da adlandırılan, müfettiş, uzman, denetmen, kontrolör yardımcılıları ile kaymakam adaylığı kadroları A grubu kadroları olarak adlandırılmaktadır. Bu kadrolara yerleşmek isteyen adayların girecek olacakları sınava KPSS-A sınavı denilmektedir.

Örnek olarak Maliye Bakanlığı Hesap uzman yardımcılığı, Müfettiş Yardımcısı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Kontrolör yardımcılığı kadroları KPSS-A kadrolarıdır.

KPSS-A grubu sınavlarına İİBF, Mühendislik Fakülteleri, Hukuk Fakültesi, SBF’ den mezun veya mezun durumda olan adaylar başvuru yapabilmektedir.

KPSS-A grubu sınavı 3 kısımdan oluşmaktadır. Genel Yetenek (GY)-Genel Kültür (GK), Yabancı Dil ve Alan Bilgilerini kapsamaktadır. Alan Bilgileri Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe, Kamu Yönetimi, uluslararası İlişkiler, Çeko, İstatistik bölümleridir.

KPSS-B

KPSS-A grubu dışında kalan her kadro KPSS-B grubu kadrolarını oluşturmaktadır. Bu kapsamda örnek olarak, Mühendis, Memur, Psikolog, Mimar, Tekniker, Teknisyen, Veteriner, vb. tüm kadrolar KPSS-B grubu kadrolarıdır.

KPSS-B grubu sınavına; ortaöğretim mezunları, Ön lisans ve Üniversitelerin 4 yıllık fakülte ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullarının birinden mezun ya da mezun olabilecek durumda olan adaylar başvuru yapabilmektedir.