Rehberlik

Çağdaş Öğretim Temel Lisesi’nde Öğrencilerin gelişim dönemi ihtiyaçlarına uygun, olgunlaşma süreci özellikleri göz önünde bulundurularak Rehberlik programları geliştirilmekte ve uygulanmaktadır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık uzmanlarımız, sadece sorun yaşayan öğrenciler ile değil tüm öğrencilerle çalışırlar.

 

Bölümümüzde sürdürülen çalışmalar

 

Öğrencilerin temel sosyal becerilerini geliştirmeye, özgüven ve sorun çözme becerilerini kazandırmaya yöneliktir. Öğrencilerimizin kişisel hedeflerini belirleme ve gerçekleştirmelerine yardımcı olunmaktadır. Etkin zaman kullanımı ve verimli ders çalışma yollarının aktarılması ile öğrencilerimizin akademik gelişimleri ve YGS-LYS ve SBS hazırlık süreci desteklenir.

 

Çağdaş Öğretim’de Rehberlik üç aşamalıdır:

 

Öğrenciye yönelik çalışmalar
Öğretmene yönelik çalışmalar
Veliye yönelik çalışmalar

 

Rehberlik; bireylere çağdaş dünyanın ihtiyacı olan, mutlu ve üretken insanlar olabilmeleri için gerekli niteliklere ulaşmaları amacıyla, uzman kişilerce yapılan yardımları içeren bir süreçtir. Bu süreç içerisinde verilen Rehberlik hizmetlerinin başarıya ulaşabilmesi için Çağdaş Öğretim Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir:

 

Gizlilik
Gönüllülük
Güven
Eşitlik
İşbirliği
Süreklilik
Kişi Haklarına Saygı
Bireyin Değerliliği
Bireyin Özerkliği
Toplumsal Sorumluluk
Profesyonellik

 

Üç Boyutlu Rehberlik

Eğitim-öğretimin en büyük tamamlayıcı unsurunun rehberlik servisi olduğu bilinciyle hareket edenÇağdaş Öğretim Lisesi; öğrenciyi her alanda doğru yönlendirmek sorularına cevap verebilmek için gelişen ve değişen sistemleri yakından inceler. Öğrencilerimizin ders eksikleri, test tekniği yetersizlikleri, psikolojik ihtiyaçları hemen karşılanır; onlara her durumda destek olunur.

İstanbul Çağdaş Öğretim Temel Lisesi, velilerin katılımı olmadan başarının olanaksız olduğunun farkındadır. Öğrencilerin gelişim durumlarından onları sürekli haberdar eder ve onlarla ortak akıl üretir. Anne-babalar için çocukların nasıl bir değer olduğunu bilir ve bu bilinçle toplantılar düzenler, konferanslar organize eder.Çağdaş Öğretim Lisesi Öğrenci-veli-okul üçlüsünün farkındadır.

 

Sınav Sürecine Yönelik Rehberlik Çalışmaları

 

Çağdaş Öğretim Lisesi Rehberlik biriminde, YGS-LYS ye yönelik çalışmalar önemli bir yer tutar. Sınavlara hazırlanmak ve bu sınavlarda başarı elde etmek, sadece ders dinlemekle gerçekleştirilemez. Bunun için danışman öğretmenler denetiminde ciddi ve verimli bir rehberlik gerekir. Sınavlara hazırlanacak öğrencilerimize, danışman öğretmenler rehberlik biriminin yardımı ile haftalık, aylık ve yıllık hedefler koymakta ve Bu hedeflere nasıl ulaşacakları konusunda onlara rehberlik yapmaktadırlar. Sınav sisteminin tanıtılması, sınavda zamanlama ve sıralama, süreli test çözme alışkanlığının kazandırılması, sınav anında dikkat ve konsantrasyon, motivasyon ve hedef belirleme konularında bireysel ve grup rehberliği yapılmaktadır.

 

Sınav Performanslarını İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları

 

Öğrencilerle birlikte düzenli olarak sınav sonuçları değerlendirilir. Gerekli önlemlerin alınması ve eksiklerin tamamlanması konusunda yönlendirmeler yapılır.

 

Sınav Kaygısına Yönelik Çalışmalar

 

Sınav heyecanı ile baş etme konusunda öğrencilerin kaygı düzeylerini saptayan envanter uygulamaları yapılarak bireysel çalışmalar ve grup çalışmaları sürdürülmektedir.

 

Dikkat ve Konsantrasyon Çalışmaları

 

Dikkat konusunda sorun yaşayan öğrencileri tespit etmeye yönelik test çalışmaları yapılmakta, öğrenciler dikkat ve konsantrasyon artırıcı etkinlik ve uygulamalarla desteklenmektedir.

 

Bireysel Görüşmeler

 

Öğrencilerin yaş seviyelerine göre bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda ortaya çıkabilecek farklı sorunlar ile ilgili çalışmalar yapılır. Sadece sorun yaşanan alanlarda değil, öğrencilerin güçlü alanlarında da desteklenerek kendileri ile barışık, sorgulayan, ruhen sağlıklı, mutlu, kendi adına karar alabilen bireyler olmalarına yönelik çalışmalar uygulanır. Öğrencileri daha yakından tanımak ve etkili bir şekilde yardımcı olabilmek için test ve envanterler uygulanır.

 

Öğrenciye Yönelik Seminer Çalışmaları

 

Yıl içerisinde doğan ihtiyaç ve isteklere göre öğrencilere yönelik olarak düzenlenmektedir. Seminerler tek oturumluk veya birkaç oturumluk bilgi paylaşımı şeklinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi ya da konu ile ilgili uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir.

 

Öğrenciye Yönelik Seminer Çalışmaları

 

Yıl içerisinde doğan ihtiyaç ve isteklere göre öğrencilere yönelik olarak düzenlenmektedir. Seminerler tek oturumluk veya birkaç oturumluk bilgi paylaşımı şeklinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi ya da konu ile ilgili uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir.

 

Öğrenciye Yönelik Grup Çalışmaları

 

Öğrencilerle yapılan grup çalışmaları, aynı konuda sorun yaşayan bireyleri bir araya getirebilmek ve onlara grup desteği sağlayabilmek amacıyla, sınırlı sayıda öğrencilerle yapılır.

 

Grup Çalışmalarından Örnekler:

 

Verimli ders çalışma yöntemleri, sınav kaygısı ile baş etme vs…

 

Öğrenciye Uygulanan Test ve Envanterler

 

Öğrencilerin kişisel, sosyal, akademik gelişimlerini ve ilgi alanlarını belirlemek takip etmek amacıyla farklı sınıf düzeylerinde aşağıdaki test ve envanterler uygulanacaktır;

 

Otobiyografi
Problem Tarama Envanteri
Sınav Kaygısı Envanteri
Öğrenme Stilleri Envanteri
Mesleki Eğilimleri Belirleme Envanteri
Bireysel Görüşmeler

 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Biriminin Veli Yönü

 

“Anne-Babalar Değişikliği Yaratır.” anlayışını benimseyen Çağdaş Öğretim Lisesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi, velilerimiz için seminerler de hazırlamıştır.

 

Bireysel Veli Görüşmeleri

 

Öğrencilerin kişisel, sosyal ve akademik gelişimleri hakkında konuşmak isteyen velilerimiz önceden randevu alarak Rehber-Psikolojik Danışmanlarımızla bireysel görüşme yapabilirler Bireysel görüşmelerde randevu sistemi çok önemlidir. Randevu almanız konu hakkında ön çalışma yapmamızı sağlar. Önceden randevu almadan yapmak isteyeceğiniz görüşmelerin gerçekleşmesi, Psikolojik Danışmanın zamanın uygun olup olmamasına bağlıdır.

 

Veli Seminerleri

 

Öğrencilerin içinde bulunduğu gelişim dönemlerine uygun olarak yıl boyunca çeşitli seminerler verilir. Ailenin Okula Uyumu, Ergenlik Dönemi, Dikkat Eksikliği, Sınav Kaygısı gibi konularda seminer çalışmaları bulunmaktadır.