YKS HAZIRLIK KURSLARI

YKS (Yüksek Öğretime geçiş Sınavı) hazırlık kapsamında yer alan, TYT ve AYT sınavlarına  hazırlık derslerini, bire bir özel ders veya 12 kişilik grup dersleri olarak vermekteyiz. Eğitim kurumumuz TYT ve AYT sınavlarına hazırlık aşamasında  eğitim sürecini öğrencilerimizin ihtiyaçlarına göre planlamaktadır. Böylelikle sınava hazırlanan öğrencilerimizin eksik derslerinde birebir ilgilenme imkanı yaratmaktayız.

Bire bir özel ders paketleri, her öğrenci için, öğrenciye özel oluşturulmaktadır. Öğretmenlerimiz, dershane tecrübeli, uzman branş öğretmenleridir.

Programımız; Matematik, Geometri, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım, Felsefe, Sosyoloji, Mantık, Psikoloji ve Anlayarak Hızlı Okuma derslerinden oluşmakta ve öğrencilerimizin sadece sınava değil hayata da hazırlanmasını sağlamaktadır.  Gruplar, öğrencilerimizin alanlarına ve seviyelerine göre 8 veya 12‘şer kişiliktir.

Uygulamalar 

Temel Dersler :
Gerek sınıfların ergonomik yapısı, gerekse hiçbir ayrıntıyı atlamayan uygulama ve yaklaşımlarıyla ideal bir öğrenme ortamında Ders Anlatım Föyleriyle interaktif bir şekilde işlenen dersler, Akademik Takvimli sisteme dayalıdır. Böylece yıl boyunca tüm dersler planlı bir şekilde anlatılır. Ders saatleri belirlenirken sınavların soru dağılımları ve müfredat dikkate alınır. Derslerimizdeki temel amaç; MEB müfredatına uygun ders anlatımıyla öğrecinin okul başarısını arttırmak ve sınavlara eksiksiz hazırlanmalarını sağlamaktır.

Sınıflar :
Kurslarımızda sınıflar, ergonomik, tam donanımlı ve modern bir öğrenme alanı sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Öğretim dönemi başında uygulanan Ders Performansları ve Düzey Belirleme Sınavı ile sınıflar, öğrencilerin başarı düzeyine uygun bir dağılım oluşturacak şekilde belirlenir. Düzey Belirleme Sınavı dışında Başarı İzleme Sınavları ve Türkiye geneli Deneme Sınavlarımızda sınıf belirlemede esas alınır. Sınav sonuçlarına göre öğrencimizin eksikleri belirlenir ve eksiklerini en hızlı şekilde gidermesi için ek ders planlanır.

Derece Sınıfları:
Sınavlarımızda üstün başarı gösteren öğrenciler için hazırlanmış olan derece sınıflarında özel bir öğretim sistemi uygulanır. Bu sınıfta yer alan öğrenciler için yoğun etüt programları yapılır ve ek sınavlar uygulanır. Derece sınıflarında bulunmayan öğrencilerimiz de sınav sonuçlarına göre öğrenci bir üst sınıfa veya bir alt sınıfa alınır.

Sınavlar :

Ders Performans Sınavları
Öğretim dönemi başında uygulanan sınavlar, TYT ve AYT formatında hazırlanmış olan deneme sınavlarıdır. Kurs başlangıcında uygulanan ders performans sınavlarıyla öğrencilerin başarı düzeyleri hakkında bilgi edinilir ve bu sınavlar öğrencimizin eksiklerini belirlemede ve eksiklerini gidermede etkilidir.

Düzey Belirleme Sınavı
Öğretim döneminin ilk gününde uygulanan Düzey Belirleme Sınavları öğrencilerin başarı düzeylerini kontrol eden ve eksik kaldığı yönlerini belirleme sınavıdır.

Düzey Kontrol Sınavı
Kurs başlangıcından üç hafta sonra uygulanan İlk Düzey Kontrol sınavı’ nın amacı, öğrencilerin doğru sınıflara yerleştirildiğinin kontrolünü sağlamak ve üç haftalık süreçte edindikleri bilgileri ölçmek için uygulanan sınavdır. İlk Düzey Belirleme Sınavı’nın ardından her hafta deneme sınavlarıyla öğrencilerimizin gelişimi ölçülür ve takip edilir.

Başarı İzleme Sınavları
Temel derslerde anlatılan konuların öğrenci tarafından ne kadar anlaşıldığını ölçmek için hazırlanmış olan konu tarama sınavlarıdır.

Deneme Sınavları
Her sınıf için reel sınava en yakın şekilde simüle edilmiş olan deneme sınavlarımız TYT ve AYT sınav formatına uygundur. TYT ve AYT denemeleri Türkiye genelinde değerlendirilir. Öğrencilerimiz Türkiye geneli sıralamalarını görerek daha fazla öğrenci içinde kendi başarılarını değerlendirme imkanı bulacaktır.

Öğrencilerimize her hafta bir adet deneme sınavı yapılmaktadır. Öğrencimizin girdiği tüm sınavların konu analizlerini içeren Sınav Sonuç Karneleri Rehberlik Birimi tarafından verilerek öğrencilerimizin eksik olduğu konuları daha kolay tespit etmeyi sağlanmaktadır.